Důležité dokumenty

(kliknutím na název dokumentu jej můžete otevřít nebo stáhnout)

  • Směrnice rektorky č. 7/2009 ke způsobu a podmínkám čerpání sociálního fondu, (Word)

  • Sociální fond na UJEP, směrnice p. rektorky 06/08 (Adobe-PDF)

  • Stanovy a finanční řád 2008 (Adobe-PDF)

  • Stanovy VOS XV. (Word-DOC)

  • Zákoník práce (Adobe-PDF)

  • Zásady hospodaření (Word-DOC)

  • Právní pomoc členům VOS (Word-DOC)

  • Přehled regionálních poradenských center pro zaměstnance (Word-DOC) a v (Adobe-PDF)